KRITÉRIÁ PRE ZNAKY KVALITY -
ŠPECIÁLNA PONUKA

Pre získanie Znaku kvality zariadenia turizmu a agroturizmu je nevyhnutné prejsť dvojstupňovým systémom hodnotenia s úspešným výsledkom.

Prvý stupeň hodnotenia

Pozostáva zo splnenia základných kritérií stanovených v schéme : Kritériá pre znaky kvality SLOVENSKO - Dovolenka na vidieku.

Hodnotiaca schéma pre obdržanie Znaku kvality uvedená vo vyššie zmienených kritériách v bodoch 1 až 5 je vyjadrená vyznačením odpoveďe krížikom áno alebo nie. Pre body 1 až 5 bola stanovená základná povinná minimálna hranica kladným zodpovedaním /áno/ na všetky uvedené otázky v schéme. Jedna záporná odpoveď už znamená nemožnosť úspešne žiadať o Znak kvality. Takýto subjekt bude vyradený ako neúspešný uchádzač o Znak kvality.

Kladné splnenie kritérií v bodoch 1 až 5 je povinné pre každé ubytovacie zariadenie, ktoré sa chce úspešne uchádzať o pridelenie Znaku kvality. Úspešné zvládnutie týchto kritérií znamená prvý stupeň hodnotenia zariadenia a poskytovaných služieb.Druhý stupeň hodnotenia

Úspešný subjekt z 1. stupňa hodnotenia prechádza do druhého stupňa posudzovania, a to plnenia kritérií Fakultatívnych znakov v špeciálnej ponuke. Podrobné kritéria s prideľovaním bodov pre príslušné kategórie špeciálnej ponuky sú uvedené v Kritériách pre špeciálnu ponuku.

Hodnotiaca schéma pre obdržanie Znaku kvality za Špeciálnu ponuku znamená dosiahnúť stanovený počet bodov v príslušnej kategórií, tak aby výsledná odpoveď bola kladná. V takom prípade žiadateľ vyznačí krížikom kolonku áno v príslušnej kategórii špeciálnej ponuky do ktorej sa sám zaradil. Príslušné zaradenie v špeciálnej ponuke bude znamenať aj jeho charakteristiku v rámci ponuky EZAT Dovolenka na vidieku, a tak bude označovaný v príslušných marketingových rubrikách EZAT. Nedosiahnutie stanoveného počtu bodov, znamená začiarknúť odpoveď nie. V takom prípade bude záujemca posúdený záporne a neobdrží Znak kvality.

Pre špeciálnu ponuku sú definované dodatočné kritériá, ktoré musia byť splnené, tak aby zážitok hostí a cieľovej skupiny dovolenkujúcej za týmto účelom bol splnený. Dodatočné kritériá sú však preverované iba v prípade splnenia základných požiadaviek ubytovacieho zariadenia v súlade s vyhláškou č. 277/2008 Z.z. o kategorizácii ubytovacích a pohostinných zariadení.

V priloženom súbore nižšie uvádzame Kritériá pre znaky kvality Slovensko - Dovolenka na vidieku - 2. stupeň hodnotenia. /Stiahnite TU (formát WORD)   TU (formát PDF)/.


NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok