Kritériá pre udeľovanie Znakov kvality

Cieľom tejto iniciatívy je okrem zaistenia minimálnej kvality služieb uvedeného typu zariadení najmä diferenciácia výkonov hodnotených zariadení a možnosť ich identifikácie hosťom a zohľadnenie nárokov rôznych cieľových skupín na vybavenie a služby ubytovacích zariadení. Systém používa osem rozdielnych foriem dodatočného označenia ubytovacieho zariadenia. Zariadenia sú v rámci skúšok kvality podrobované podrobnému prieskumu hygieny a čistoty, bezpečia a ponuky vidieckeho prostredia.

Znak kvality prideľuje trojčlenná komisia EZAT pričom vychádza z minimálnych požiadaviek na dodržiavanie výkonu činnosti v zmysle Vyhlášky č. 277/2008 Z.z. o kategorizácii ubytovacích a pohostinných zariadení. Túto normu musí spĺňať každý objekt, ktorý sa pre udeľovanie Znakov kvality prihlási. Ďalší prieskum sa týka špeciálnej ponuky zariadenia a fakultatívnych znakov tak, aby objektivita a transparentnosť pri prideľovaní Znakov Kvality EZAT mohla byť garantovaná.

Máme predpoklady, máme faktory.NENECHAJME SA ODRADIŤ s POĎME BUDOVAŤ VIDIECKU TURISTIKU A AGROTURISTIKU a s tým spojené poskytovanie kvalitných služieb pre hosťa.

V publikácii nájdete Všeobecné informácie a pokyny k zásadám udeľovania Znakov kvality EZAT ako aj ŽIADOSŤ O PRIDELENIE ZNAKOV KVALITY - EZAT. Na základe vyplnenej žiadosti sa môžete uchádzať o pridelenie Znakov kvality EZAT pre DOVOLENKU NA VIDIEKU.

Vo vidieckej turistike a agroturistike poskytujú ubytovacie a doplnkové služby fyzické osoby určené na takéto podnikanie alebo právnické osoby formou poskytovania komplexných služieb vo väčších objektoch. Podľa Vyhlášky o kategorizácii ubytovacích služieb č. 277/2008 Z.z. sú nami vybrané pre trávenie dovolenky na vidieku tieto kategórie: horský hotel, hotel, penzión, apartmánový dom, turistická ubytovňa, chatová osada, ubytovanie v súkromí a prázdninový byt.

V súlade s marketingovými potrebami svojich členov sa EZAT rozhodol individuálne posudzovať kvalitu poskytovaných služieb, ktoré by mali pridelením Znakov kvality vyzdvihovať vyššiu požadovanú úroveň služeb v jednotlivých ubytovacích zariadeniach.

Nakoľko je vidiecka turistika a agroturistika na Slovensku stále len vo vývoji a počet typických sedliackych dvorov a typických vidieckych dvorov nie je početný, aby sme vykonávali dve odlišné klasifikácie, rozhodli sme sa obe zĺúčiť v slovenských podmienkach a klasifikovať ich pod jednou značkou, a to: SLOVENSKO - Dovolenka na vidieku.

DOVOLENKA NA VIDIEKU bude zároveň predstavená podtriedami so špeciálnou ponukou typickou pre slovenský vidiecky cestovný ruch. Tými budú:

ŠPECIÁLNA PONUKA

   vidiecka turistika,
   agroturistika,
   jazdecký dvor,
   prázdniny pre deti,
   dovolenka u vinára,
   dovolenka na sedliackom dvore,
   bezbariérový prístup pre postihnutých,
   cykloturistika.Kritériá pre udeľovanie Znakov kvality Slovensko - Dovolenka na vidieku /Stiahnite TU/.

VYHLÁŠKA Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277 z 26. júna 2008, ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaradovaní do kategórií a tried. /Stiahnite TU (formát PDF)/   TU (formát Word)/.


NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok