Znaky kvality
SLOVENSKO - Dovolenka na vidieku

Slovensko má mimoriadne vhodné podmienky pre vidiecku turistiku a agroturistiku vďaka unikátnej prírode a rázovitému charakteru krajiny prevažne nachádzajúcej sa v horských a podhorských oblastiach.

Krajina je pevne spätá s poľnohospodárstvom a životom na vidieku.

Na Slovensko prichádzajúci hostia zo zahraničia, ktorí nechcú vidieť kópie zo zahraničia. Požadujú nové, originálne prvky vo vidieckej turistike a agroturistike, typické pre Slovensko.

Máme predpoklady, máme faktory.NENECHAJME SA ODRADIŤ s POĎME BUDOVAŤ VIDIECKU TURISTIKU A AGROTURISTIKU a s tým spojené poskytovanie kvalitných služieb pre hosťa.

Zapojte sa aj vy do prideľovania ZNAKOV KVALITY PRE ZARIADENIA TURIZMU A AGROTURIZMU na SLOVENSKU a prispejte k tvorbe komplexnej ponuky kvalitných služieb cestovného ruchu slovenského vidieka.

Znak kvality pre zariadenia turizmu a agroturizmu a ich používanie predstavuje marketingový nástroj pre označovanie kvality poskytovaných služieb v zariadeniach vidieckeho turizmu a agroturizmu a ich prestíž v konkurencii s ostatnými zariadeniami v odvetví.

Európsko - slovenské združenie agroturizmu a turizmu ako jedno z prvých profesných združení na Slovensku pristúpilo k prideľovaniu Znaku kvality pre zariadenie turizmu a agroturizmu označované logom Slovensko - Dovolenka na vidieku.

Potreba vypracovania Znakov kvality pre zariadenia VT a AT v zmysle v súčasnosti platnej Vyhlášky MH SR č. 277/2008 Z. z. vyplynula predovšetkým z požiadaviek zástupcov profesijných zväzov ako aj podnikateľov vo VT a AT, ktorí poukazovali na zmeny, a to tak požiadaviek na kvalitu poskytovania ubytovacích služieb a doplnkových služieb, ako aj potrieb a požiadaviek na nové druhy služieb spotrebiteľov - účastníkov cestovného ruchu.

V prípade, že máte záujem zapojiť sa do nášho systému prideľovania Znaku kvality a chcete sa uchádzať o jeho pridelenie ponúkame Vám publikáciu Znaky kvality pre zariadenia turizmu a agroturizmu, ktorú vydal EZAT v roku 2015. Publikácia obsahuje legislatívne aktuálne a kompletné informácie o systéme kvality služieb v cestovnom ruchu na Slovensku, ako aj opisuje spôsob ako sa úspešne uchádzať o ich pridelenie.

Týmto Vám želáme veľa úspechov pri zvyšovaní kvality služieb cestovného ruchu a pevne veríme, že sa zapojíte do prestížnej súťaže a práve získaním Znaku kvality Slovensko - Dovolenka na vidieku získate konkurenčnú marketingovú výhodu v porovnaní s ostatnými zariadeniami.


Publikáciu Vám ponúkame v priloženom súbore TU.

NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok