Pozvánka Na školenie Dudince

2010-05-22 20:24:41   Workshopy

Európsko - slovenské združenie agroturizmu a turizmu skratka „ EZAT“ z dôvodu rozpoznania dopadov svetovej hospodárskej a finančnej krízy na odvetvie agrosektoru plánuje v spolupráci s partnerom Ministerstvom pôdohospodárstva SR usporiadať workshop pod názvom: „Inovatívne metódy a efektívnosť riadenia poľnohospodárskeho podniku v čase hospodárskej krízy „

EZAT napomáha pri riešení záujmov farmárov, poľnohospodárov a podnikateľov na vidieku voči orgánom štátnej správy a samosprávy v kompetencií, ktorých sa programy rozvoja vidieka, poľnohospodárstva, agroturistiky, ako aj cezhraničnej spolupráce týkajú, hlavne z dôvodu pomoci pri efektívnejšej tvorbe opatrení pre rozvoj vidieka.

Cieľom našej aktivity v rámci opatrenia 1.6. v rámci Programu rozvoja vidieka SR na roky 2007-2013 je rozšíriť rámec vzdelávacích a informačných aktivít, ako aj skvalitniť a podporiť ľudský potenciál ako základnú podmienku pre inovatívne metódy a efektívnosť riadenia poľnohospodárskeho podniku v čase hospodárskej krízy.

Záujemcovia budú zaradení do kurzu na základe prihlášky . Uzávierka prijímania prihlášok je vždy 10 dní pred začatím príslušného kurzu! Prihlášky je možné zasielať poštou alebo podpísané e-mailom vo formáte word alebo pdf.Pozvánka na školenie

NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok