Kurzy a školenia

Aplikácia nových metód v oblasti riadenia podniku

Cestovný ruch v európskom kontexte

Ekonomika a riadenie výkonnosti firmy

Excel pre ekonómov a manažérov

Finančné plánovanie, projektové riadenie a hodnotenie podnikateľských subjektov

Informačné a komunikačné technológie

Kontroling

Manažérska ekonomika

Možnosti finančnej podpory z fondov a grantov EÚ a štátneho rozpočtu,tvorba a implementácia projektov

Podnikanie v pôdohospodárstve a na vidieku

Podnikateľské plánovanie

Riadenie podnikateľskej činnosti

Strategický systém hodnotenia a riadenia výkonnosti firmy

Základy účtovníctva


NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok