Doplnkové služby

Vidiecku turistiku chápeme ako súbor rekreačných aktivít, alebo aktivít voľného času, ktoré sa viažu na prostredie vidieckeho osídlenia a sú odlišné od civilizačných rekreačných aktivít. Znamenajú istý návrat k prírode, k činnostiam, ktorými sa bez-prostredne zaobstarávajú základné potreby na živobytie. Vo všeobecnosti pod vidieckou turistikou rozumieme rekreačné činnosti, využívanie voľného času na vidieku s možnosťou ubytovania v rodinách, vo vidieckych domoch alebo v účelových ubytovacích zariadeniach.

Agroturistiku chápeme ako užšiu formu vidieckej turistiky, pri ktorej dochádza k využitiu poľnohospodárskych podmienok a potenciálu farmárskeho sektora pre potreby cestovného ruchu. Využitie uvedených podmienok pre agroturistiku, podobne ako pri všeobecnom cestovnom ruchu závisí od mnohých faktorov ako prírodných podmienok, ekonomických podmienok, materiálno-technických podmienok, úrovne ľudského činiteľa, kvality poskytovaných služieb, Do agroturistiky možno zahrnúť prakticky všetky rekreačné činnosti, ktoré môže poľnohospodársky subjekt ponúknuť turistom. V ostatnom období sa začína rozvíjať i lesoturistika, do ktorej sa zapájajú podnikajúce subjekty v lesníctve a drevovýrobe.

Veľmi obľúbený je jazdecký cestovný ruch – hipoturistika, odohrávajúci sa najčastejšie počas pobytu v konskej farme alebo v horseteli, ktorého návštevníci sú motivovaní vychádzkami a jazdou na koňoch. Jazda na koni môže byť aj súčasťou liečebného cestovného ruchu /hipoterapia/.


Atraktívnu formu predstavuje poľovníctvo, keď návštevníci sú motivovaní možnosťami lovu zveri a vtákov vo voľnej prírode. Poľovnou zverou je najmä malá pernatá a srstnatá zver /zajac, bažant, jarabica, divá kačica, divá hus/, ale tiež veľká úžitková zver. Pri rybárstve sú návštevníci motivovaní lovom rýb na udicu alebo loveckým potápaním v potokoch, riekach, jazerách, priehradách, rybníkoch.

Ubytovacie služby podľa kategorizácie čítajte na ďalšej straneNEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok