Profil ubytovateľa

Ak sa rozhodnete tráviť Vašu dovolenku na vidieku alebo farmárskom dvore ponúkame Vám v detailoch najrôznejšiu a najpestrejšiu ponuku ubytovateľov a služieb ako prostriedok na naplnenie individálnych želaní a snov.

Profil ubytovateľa Vám predstavuje v detailoch poskytovateľov ubytovacích , pohostinských fakultatívnych a doplnkových služieb v takom rozsahu, že prežitie oddychu a zážitkov na slovenskom vidieku je k Vašej spokojnosti garantované.

Naše zariadenia ponukajú služby v zmysle v súčasnosti platnej Vyhlášky MH SR č. 277/2008 Z. z. , a to v zmysle požiadaviek na kvalitu poskytovania ubytovacích služieb a doplnkových služieb, ako aj potrieb a požiadaviek na nové druhy služieb spotrebiteľov - účastníkov cestovného ruchu.

EZAT pristúpil od roku 2014 ešte k vyššiemu štandardu poskytovaných služieb a vydal Znaky kvality /Kategorizáciu ubytovacích a pohostinských zariadení pre vidiecku turistiku a agroturistiku/. V rámci tohto symbolu s logom Dovolenka na vidieku sa subjekty samé zaraďujú do kategórií a tried podľa vopred stanovených kritérií. Takto označené subjekty a nositelia Znakov kvality sú zaradení aj v našej ponuke a nájdete ich podľa loga Dovolenka na vidieku.Profil ubytovateľa obsahuje tieto informácie


1. Názov objektu /kontakt/ a jeho zaradenie podľa kategorizácie a Znakov kvality

Nové druhy ubytovacích zariadení v rámci tej istej kategórie, a to v kategórii hotel: wellness hotel, kongresový hotel, kúpeľný hotel, apartmánový hotel, v kategórii turistická ubytovňa: mládežnícka ubytovňa a upravujú sa požiadavky na ich zaraďovanie do príslušnej kategórie a triedy.

Predmetná vyhláška definuje ubytovacie zariadenie tak, že ide o budovu, priestor alebo plochu, v ktorom sa celoročne verejnosti poskytuje za úhradu prechodné ubytovanie a s ním spojené služby. Ubytovacie zariadenie je aj sezónne ubytovacie zariadenie poskytujúce ubytovanie a s ním spojené služby najviac 9 mesiacov v roku.

Znaky kvality špecifikujú rozsah a kvalitu ubytovacích , doplnkových a fakultatívnych služieb.


2. Poloha objektu

Z hľadiska turistickej návštevnosti a dostupnosti je rozhodujúca geografická poloha destinácie. My Vám približujeme geografický opis polohy z hľadiska destinácie cestovného ruchu a z hľadiska geografickej polohy a dopravnej dostupnosti.


3. Hlavná ponuka agroturistiky

Naši členovia vidieckej turistiky a agroturistiky si Vám dovoľujú prostredníctvom svojich ubytovacích zariadení / penzióny, apartmány a menšie hotely a chaty slovenského vidieka/ ponúknúť trávenie dovolenky formou agroturistiky a oddychu na vidieckom dvore. Zaujímavé prázdninové programy ponúkajú radosť hlavne deťom. Kombinácia poľnohospodárskych produktov a kontakt so zvieratami na farme prinášajú do oddychu detí zábavu a radosť.


4. Ponuka dvora

Pobytom formou agroturistiky spoznávajte čaro a krásu Slovenska, chute slovenskej gastronómie a aktívne formy trávenia voľného času a spoznávania regionálnych produktov.

Sprístupnia Vám služby svojich susedov v ponuke regionálnej produkcie a gastronómie, partnerov lokálnej ľudovoumeleckej a remeselnej tradičnej výroby, ako aj ďalšie zariadenia sprístupňujúce športovo rekreačné a welness aktivity pre trávenie voľného času.


5. Vybavenie objektu

Objekty a ich vybavenie už sú zaradené v zmysle v súčasnosti platnej Vyhlášky MH SR č. 277/2008 Z. z. vyplynula predovšetkým z požiadaviek zástupcov profesijných zväzov ako aj podnikateľov vo VT a AT, ktorí poukazovali na zmeny a to tak požiadaviek na kvalitu poskytovania ubytovacích služieb a doplnkových služieb, ako aj potrieb a požiadaviek na nové druhy služieb spotrebiteľov - účastníkov cestovného ruchu. Predmetná vyhláška definuje ubytovacie zariadenie tak, že ide o budovu, priestor alebo plochu, v ktorom sa celoročne verejnosti poskytuje za úhradu prechodné ubytovanie a s ním spojené služby. Ubytovacie zariadenie je aj sezónne ubytovacie zariadenie poskytujúce ubytovanie a s ním spojené služby najviac 9 mesiacov v roku.


6. Možné aktivity v okolí

Doplnkové služby a fakultatívne znaky predstavujú ďalšie služby poskytované ubytovaným hosťom podľa individuálneho výberu prevádzkovateľa v závislosti od charakteru ubytovacieho zariadenia. Všetky triedy hotela, motela a apartmánového domu; botela a penziónu s výnimkou triedy *, majú stanovený minimálny počet bodov, ktoré musia spĺňať na zaradenie do kategórie a triedy.Tieto budú zohľadnené v Znakoch kvality. Dôležitou, ba možno konštatovať, neopomenuteľnou podmienkou výstavby i prevádzky ubytovacích zariadení, je dodržiavanie hygienických noriem a predpisov. V tejto oblasti je potrebné poukázať predovšetkým na zákon č. zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Profil ubytovateľa v znakovej a textovej časti poskytuje základný súhrn ponúkaných služieb okolia ubytovateľa. Chcete si zájsť na kúpalisko alebo do welness, chcete ochutnať gastronomické špeciality či vínne degustácie, ste športovým fanuškom a chcete sa bicyklovať či lyžovať? Toto a mnohé iné predstavujú zariadenia EZAT v profile ubytovateľa.


7. Dostupnosť

Volíte si dovolenku aj z hľadiska možnosti dopravy a spôsobu prístupu k vlakovej stanici, reštaurácii, potravinám a inej infraštruktúre. Vzdialenosť od miesta pobytu je nesmierne dôležitá. Najmä rodiny z deťmi vyhľadávajú miesta v blízkosti lyžiarského strediska, turistických chodníkov , jazera či kúpaliska.


8. Cena ubytovania

Cena je vyjadrená ako jednotka platby v mene EUR na 1 osobu/1 lôžko. Ponúkame Vám odlíšenie pre letnú a zimnú sezónu. V prípade ceny za objekt sa jedná o cenu pre skupiny, ktoré sa ubytujú v samostatnom chatovom objekte alebo apartmáne.


PONUKA A REZERVÁCIE

Kompletnú ponuku ubytovania a služieb nájdete na banneri Vidiecka turistika/Ubytovanie
alebo na hlavnej stránke/Home/ reklamný banner Akcia
alebo na hlavnej stránke/Home/ reklamný banner Zvoľ pobytNEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok