Poľovnícka história a kultúra na Slovensku

Ing. Miroslav Babinský   Sep 15 2012   Relax/Poľovníctvo

S niektorými poľovnými revírmi Lesov SR sa spája aj história a kultúra poľovníctva a to i z celoeurópskeho hľadiska. Spomenúť je treba svetoznámu bažantnicu a kaštieľ v Palárikove, kde sa v roku 1928 zrodila myšlienka založenia medzinárodnej poľovníckej organizácie CIC. Z hľadiska poľovníckej histórie je významným objektom aj poľovnícky zámok v Topoľčiankach a okolité poľovné revíry. V roku 1883 tu gróf Karol Forgáč ako prvý vypustil do voľnej prírody muflóny dovezené zo Sicílie a Korziky. Ďalej sa v roku 1958 v Topoľčiankach vytvoril záchranný chov zubra v Európe a v súčasnosti tu Lesy SR chovajú 11 zubrov.

Z hľadiska histórie poľovníctva na Slovensku je významným revírom aj už spomínaná Chránená poľovná oblasť Poľana, kde bol počas Slovenského národného povstania v roku 1944 ulovený neznámym partizánom jeleň s bodovou hodnotou 241,70 bodov CIC, trofej ktorého v tomto čase mala byť najsilnejšou na svete (v XX. storočí), ale kvôli „neznámemu strelcovi“ nebola zaradená do svetových tabuliek. No už v roku 1961 Juraj Höher ulovil v Poľane jeleňa s bodovou hodnotou 240,65 CIC a táto trofej sa na takmer 30 rokov stala najsilnejšou trofejou v Československu. Zachovaniu týchto pamiatok sa venuje mimoriadna pozornosť. Chránená poľovná oblasť Poľana bola vyhlásená v roku 1965. Dňa 6. a 7. mája 2005 si Lesy SR slávnostne pripomenuli 40. výročie vyhlásenia CHPO Poľana odborným poľovníckym seminárom, ktorí sa uskutočnil priamo na Poľane v obvode odštepného závodu Kriváň za účasti vyše 200 domácich a zahraničných účastníkov.

Lesy SR sú na Slovensku garantom kvalitného a profesionálneho poľovníctva pri maximálnom úsilí o zveľadenie zvereného majetku a prírodného bohatstva štátu. Hodnota poľovných revírov závisí aj od pochopenia významu tohto prírodného bohatstva.

Vďaka zachovaniu ucelených poľovných revírov, ako aj vďaka odbornosti a disciplíne lesníckeho personálu a pri dodržiavaní osvedčených zásad a postupov v chove zveri sa v revíroch Lesov SR zachovala uspokojivá sociálna štruktúra a dobrá kvalita populácií raticovej zveri, čo pozitívne ovplyvňuje aj okolité poľovné revíry a reprezentuje úroveň poľovníctva na  Slovensku.

NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok