Čipka Myjavskej pahorkatiny sa zapísala medzi poklady kultúrneho dedičstva SR

Miroslav Babinský   Apr 7 2017   Relax/Kultúra

Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska sa vo štvrtok 2. marca 2017 rozšíril o Tylovú paličkovanú čipku Myjavskej pahorkatiny. Certifikáty o zápise z rúk ministra kultúry SR Mareka Maďariča prevzala riaditeľka Centra tradičnej kultúry (CTK) v Myjave v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Viera Feriancová.

 

Paličkovaná tylová čipka Myjavskej pahorkatiny patrí k unikátom všetkých druhov čipiek, ktoré sa na území Slovenska rozvíjajú dodnes. Pôvod čipky myjavského regiónu siaha do 80. rokov 19. storočia. Centrom paličkovania sa stala obec Krajné, kde sa prisťahované ženy z českého Vamberku začali učiť techniku pôvodom belgického čipkovania. Tradícia sa postupne šírila do ďalších kútov kopaníc a stala sa významnou súčasťou výtvarnej i odevnej kultúry Myjavskej pahorkatiny. Počas časového vývoja prešla čipka rôznymi zmenami, dosiahla vysokú estetickú úroveň a jej tvorba je v súčasnosti spojená s vysokou technickou i časovou náročnosťou. „Pôvodne tylovú čipku ženy plietli bez predkresleného vzoru či technického návodu. Zručnosť paličkovania si čipkárky generačne odovzdávali vzájomným priúčaním sa alebo odpozorovaním,“ priblížila riaditeľka CTK v Myjave Viera Feriancová.

 

Tradícia čipkárstva pretrváva v regióne dodnes. Obyvateľky viacerých obcí Myjavskej pahorkatiny zachovávajú vzácnu techniku paličkovania tylových čipiek podľa rôznych vzorov. Väčšina žien, ktoré sa venujú remeslu, patrí do Klubu pletenej cipky Brezová pod Bradlom a Klubu krajnianskej čipky v obci Krajné. Veľký podiel na úspešnej realizácii zápisu čipky do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného dedičstva Slovenska patrí práve členkám spomínaných klubov, ktoré projekt podporili neoceniteľnými skúsenosťami a zručnosťami.

Podľa ministra kultúry SR Mareka Maďariča pestovanie zvykov a tradícií v sebe skrýva charakter a identitu konkrétnych komunít, regiónov i celého Slovenska. „Ak tá kontinuita trvá, trvá niekedy aj stáročia, tak na to treba upozorňovať, vyzdvihovať to. Zápis do takého zoznamu v podstate koncentruje pozornosť verejnosti, k tomu povzbudzuje tých ľudí, ktorí sa to naučili od svojich rodičov, starých rodičov a je predpoklad, že sa to bude pestovať a vykonávať aj v budúcnosti. Je to veľké bohatstvo, ktoré si treba ošetrovať,“ povedal Maďarič.

Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska je súpisom významných prvkov a praktík nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Zápis do reprezentatívneho zoznamu predstavuje ocenenie týchto mimoriadnych prvkov, ktoré sú uznávané spoločnosťami, komunitami a jednotlivcami a existujú v súlade s univerzálne prijatými princípmi ľudských práv, rovnosti, podpory a vzájomnej úcty medzi kultúrnymi spoločenstvami. Zápis prvkov do národného zoznamu je základnou podmienkou pre uchádzanie sa o zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva (UNESCO).

 

NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok