Poznáš históriu HONTU?

Miroslav Babinský   Oct 5 2018   Relax/História

Preto neváhaj a spoznávaj čaro HONTU už dnes.

 

Ako vznikla Hontianska župa ?

 

Hont (maď. Hont aj Honthnem. Hont, lat. Honthum) bol vkomitátstolica a župa v Uhorsku. Na jej území je v súčasnosti oficiálny turistický región s totožným názvom.

 

 

Uhorský komitát/stolica/župa

Hontianska župa susedila s TekovskouZvolenskouNovohradskou, Peštiansko-Pilišsko-Šoltsko-Malokumánskou (Pest-Pilis-Solt-Kiskun) a Ostrihomskou župou. Hontianskou župou pretekali rieky Krupinica a Ipeľ. Rozloha Hontu v roku 1 910 bola 2 633 km².

 

Centrum

Administratívnym centrom Hontu bol Hontiansky hrad. V stredoveku však hontianska šľachta často snemovala spolu s novohradskou šľachtou v Balážskych Ďarmotách. Do roku 1497zasadala stoličná sedria prevažne v Ipeľskom Predmostí. Počas tureckých výbojov stolica nemala trvalé sídlo. Od polovice 16. storočia zasadala sedria v Krupine (vtedy táto patrila do Zvolenskej stolice). V rokoch 1725 - 50 boli centrom stolice Sebechleby, od roku 1751 do konca 18. storočia Kemence. Po požiari stoličného domu sa centrom stolice stali Šahy (po maďarsky Ipolyság).

 

 

 

(Poloha župy v Uhorsku)

 

Rody vládnucich županov

Na čele stolice sa striedali členovia významných šľachtických rodín Hontu, od roku 1711post hlavného župana dedične zastávali členovia rodu Kohári (Koháry).

 

Dejiny

Hontiansky komitát vznikol v 11. storočí odčlenením od Novohradského komitátu. Do konca 13. storočia sa komitát zmenil na šľachtickú (zemiansku) stolicu. Na prelome 13. a 14. storočia sa k Hontu pripojil Rimavský komitát (Malohont), ktorý však s Hontom priamo nesusedil, čo ustavične viedlo k sporom medzi šľachtou obidvoch častí stolice.

V rokoch 1552 (dobytie hradu Drégely) až 1682 väčšinu územia stolice obsadili turecké vojská a pripojili ju k Novohradskému sandžaku. Turecké územie siahalo až ku Krupine, ktorú však Turci nikdy nezískali a do okolia Banskej Štiavnice. Cisárske vojská oslobodili hrad Drégely už v roku 1593, neskôr Novohrad, a v roku 1595 Vyšehrad a Ostrihom. Turci však vo výbojoch pokračovali aj po porážke v pätnásťročnej vojne (Žitavský mier roku 1606) a získali územie približne po spojnicu Hontianske Nemce - Pukanec. Turci boli vyhnaní až po porážke pri Nových Zámkoch roku 1685.

V roku 1877 bola k Hontianskej župe pripojená Krupina. Najvýznamnejším mestom stolice bola Banská Štiavnica, ktorá bola roku 1787 druhým najväčším slovenským mestom s počtom obyvateľov 18 926.

 

Národnosti

 

Hont v 19. storočí obývali prevažne Slováci a Maďari, etnická hranica medzi nimi prebiehala severne od rieky Ipeľ. Slováci však tvorili aj jazykové ostrovy v maďarskom etnickom priestore na juhu stolice. Nemci mali prevahu len v Banskej Štiavnici a Banskej Belej.

 

Okresy

V stredoveku sa Hontianska stolica delila na štyri slúžnovské okresy:

 •          Bátovský (Processus Bathensis)
 •          Banskoštiavnický (Processus Schemnicziensis)
 •          Bzovícky (Processus Bozokiensis)
 •          Malohont

Po pripojení Malohontu ku Gemeru roku 1802 sa vytvoril štvrtý okres na východ a juh od Ipľa:

 •          Ipeľský (Processus Ipolyitanus)

V roku 1910 sa Hontianska župa delila na tieto okresy:

 •          Šahy
 •          Krupina
 •          Bátovce
 •          Vinica
 •          Vámosmikola (v súčasnosti v Maďarsku)
 •          Szob (v súčasnosti v Maďarsku)
 •          Municipiálne mesto:
 •          Banská Štiavnica, aj spolu s Banskou Belou
 •          Mesto so zriadeným magistrátom:
 •          Krupina

 

(Slovenská časť HONTU)

 

Slovenská župa

V roku 1918 (potvrdené roku 1920 Trianonskou zmluvou) sa 4/5 územia Hontianskej župy stali súčasťou Česko-Slovenska, zvyšok pripadol Maďarsku.

Hontianska župa v Česko-Slovensku existovala do roku 19221. januára 1923 sa stala súčasťou Zvolenskej (veľ)župy. V roku 1928 boli župy na území Slovenska zrušené.

 

 

 Aké sú Základné štatistické údaje ?

 

 Základné údaje:

Štát

 Uhorsko

Súčasné štáty

SlovenskoMaďarsko

Sídlo župy

Šahy

Rozloha

2 633 km²

Obyvateľstvo

132 441 (1910[1]

 -  

116 080 (1880[2]

Hustota

50,3 obyv./km²

Národnostné
zloženie 
(1910)[3]

Slováci 38,9 %
Maďari 55,3 %
Nemci 4,8 %

Národnostné
zloženie 
(1880)[2]

Maďari 42,36 % 
Nemci 6,85 % 
Slováci 46,94 % 
Rumuni 0,05 % 
Rusíni 0,01 % 
Srbi a Chorváti0,01 % 
Ostatní 0,31 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrad Modrý Kameň

 

Hont (slovenský región)

 

Hont je jedným zo slovenských regiónov. Jeho územie je totožné s územím slovenskej časti bývalej Hontianskej župy. Sídlom boli Šahy. V niektorých turistických publikáciách sa región nazýva aj Poiplie.

 

 Pevnosť Bzovík

Dejiny od roku 1918

V roku 1918 (potvrdené roku 1920 Trianonskou zmluvou) sa 4/5 územia Hontianskej župy stali súčasťou Česko-Slovenska, zvyšok pripadol Maďarsku.

Hontianska župa v Česko-Slovensku existovala do roku 1922, 1.januára 1923 sa stala súčasťou Zvolenskej (veľ)župy. V roku 1928 boli župy na území Slovenska zrušené. Cez 2. svetovú vojnu bola južná časť Hontu vrátená Maďarsku, no po vojne boli predvojnové hranice medzi ČSR a Maďarskom obnovené.

V súčasnosti je slovenský Hont súčasťou Nitrianskeho a Banskobystrického kraja.

 

Kaštieľ v Sv. Antone

Ekonomika

V súčasnosti patrí južná časť regiónu Hont (okolie Veľkého Krtíša a Šiah) ku chudobnejším slovenským regiónom, severná časť sa radí k slovenskému priemeru v miere nezamestnanosti aj výške priemernej mzdy.

 

Turistický ruch

 Kultúrne pamiatky

 •          Banská Štiavnica (zapísaná v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO)
 •          Čabradský hrad (obec Čabradský Vrbovok)
 •          Bzovícky hrad (obec Bzovík)
 •          Kaštieľ vo Svätom Antone
 •          Strážna veža – Vartovka pri Krupine
 •          Rímske kúpele v Dudinciach
 •          Minerálne pramene v Dudinciach
 •          Kamenné obydlia v Brhlovciach
 •          Vodný mlyn v Bohuniciach
 •          Svätotrojičný stĺp v Krupine
 •          Kamenné obydlia, vínne pivnice “chyžky” galéria masiek, keltské obydlie v Lišove
 •          Spečený val (pozostatky opevnenia - nad obcami Bátovce, Pečence)
 •          Priehrada Lipovina (Bátovce)
 •          Mäsiarsky bok (prírodná rezervácia)
 •          Štangarígeľ (Krupinské bralce, vrchol plochého návršia)
 •          Arborétum Kysihýbel – Banská Štiavnica (282 druhov drevín zo Severnej Ameriky)
 •          Arborétum Feľata – Rykynčice (Dolné Rykynčice)
 •          Travertínové kopy v Dudinciach
 •          Tesárske diery (Hontianske Tesáre)
 •          Priehrada v Sebechleboch
 •          Priehrada v Krupine – Bebrava
 •          Štiavnické vrchy
 •          Sitno (najvyšší vrchol, zaujímavý výhľad, najmä z vysielača, ktorý je však verejnosti neprístupný)
 •          Štiavnické tajchy (umelé jazerá)
 •          Santovka (minerálna voda)
 •          Slatina (minerálna voda)

 

Kalvária Banská Štiavnica

 

Zoznam obcí Hontianskej župy

Toto je zoznam obcí ležiacich na území bývalej Hontianskej župy. Obce sú rozdelené podľa súčasných okresov a uvedené pod súčasným menom.

 

Okres Banská Štiavnica

 •          Mestá: Banská Štiavnica
 •          Obce: Baďan, Banská Belá, Banský Studenec, Beluj, Dekýš, Ilija, Počúvadlo, Prenčov, Svätý Anton, Štiavnické Bane, Vysoká

Sitno

 

Okres Krupina

 •          Mestá: Krupina, Dudince
 •          Obce: Bzovík, Čabradský Vrbovok, Cerovo, Čekovce, Devičie, Dolný Badín, Dolné Mladonice, Domaníky, Drážovce, Drienovo, Hontianske Moravce, Hontianske Nemce, Hontianske Tesáre, Horný Badín, Horné Mladonice, Jalšovík, Kráľovce-Krnišov, Kozí Vrbovok, Lackov, Ladzany, Lišov, Litava, Medovarce, Rykynčice, Sebechleby, Selce, Senohrad, Sudince, Súdovce, Terany, Trpín, Uňatín, Zemiansky Vrbovok, Žibritov

Pamiatková rezervácia Sebechleby a tradičné vínne dupy /chyžky/

 

Okres Levice

 

 •  Mestá: Šahy
 •          Obce: Bátovce, Bielovce, Bohunice, Bory, Brhlovce, Demandice, Devičany, Dolné Semerovce, Domadice, Drženice, Hokovce, Hontianska Vrbica, Hontianske Trsťany, Horné Semerovce, Horné Turovce, Hrkovce, Ipeľské Úľany, Ipeľský Sokolec, Jabloňovce, Krškany, Kúbaňovo, Lontov, Malé Kosihy, Malé Ludince, Pastovce, Pečenice, Preseľany nad Ipľom, Pukanec, Santovka, Sazdice, Sikenica, Slatina, Šalov, Tupá, Uhliská, Veľké Túrovce, Vyškovce nad Ipľom, Zalaba, Zbrojníky, Žemberovce

 

Skalné obydlia Brhlovce

 

Okres Nové Zámky

 •          Obce: Sikenička, Malé Kosihy, Pavlová, Salka, Bajtava, Leľa, Kamenica nad Hronom, Chľaba

 

Okres Veľký Krtíš

 •          Obce: Balog nad Ipľom, Bátorová, Čebovce, Čelovce, Dačov Lom, Dolinka, Dolné Plachtince, Ďurkovce, Horné Plachtince, Hrušov, Chrastince, Ipeľské Predmostie, Kamenné Kosihy, Kleňany, Koláry, Kosihovce, Kosihy nad Ipľom, Lesenice, Malá Čalomija, Nenince, Opatová Nová Ves, Opava, Príbelce, Sečianky, Seľany, Slovenské Ďarmoty, Stredné Plachtince, Sucháň, Širákov, Trebušovce, Veľká Čalomija, Veľká Ves nad Ipľom, Vinica, Záhorce

 

Vínna pivnica Csernus vo Vinici

 

Okres Žarnovica

 •          Obce:Banská Hodruša

 

Hodrušské tajchy Salamandra rezort

 

Okres Žiar nad Hronom

 •          Obce: Banky pri Vyhniach

 Aquapark vo Vyhniach

 

Ako tip na ubytovanie odporúčame Vidiecky penzion EZATHOUSE Devičie, ktorý leží uprostred všetkých vyšie zmienených trás 5 km od mesta Krupina na hlavnej ceste Zvolen - Šahy. Viac sa dozviete na FB/Ezathouse accommodation alebo na stránke

 

www.ezathouse.sk

 

A čo robiť na samotnom Devičí?

 

Okrem toho, že je optimálnym východiskovým bodom pre jednodňový bicyklový výlet na hrady Bzovík a Čabraď, sa dá spraviť napríklad 7 km pešia túra na najstarší a najväčší dub na Slovensku.

Poznáte Koháryho dub?

 

 

 

 

Pre vyznávačov letnej turistiky padne vhod osvieženie v lome Devičie. viete že sa tu natáčal film Perinbaba a niektoré jeho scény? V súčasnosti je už Lom Devičie známy aj organizovaním republikových trunajov v beachvolejbale.

 

 

 

No a kedže je jeseň, nesmieme zabudnúť na vínne degustácie. Hontianska víínna cesta ponúka stovky malých pivníc a producentov vín cez Vinicu, Sebechleby, Rykynčice, Dudince až po Devičie. V obci Devičie nájdete tiež malých lokálnych výrobcov vín. Tak neváhajte a prídte na HONT.

 

 

 

NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok