Logo - Dovolenka na vidieku

EZAT

Občianske združenie pod názvom:

Európsko - slovenské združenie agroturizmu a turizmu („EZAT“) vzniklo v roku 2008 ako dobrovoľné, nepolitické, mimovládne, záujmové združenie fyzických a právnických osôb s euroregionálnou, slovenskou a cezhraničnou pôsobnosťou.

V roku 2008 získal akreditáciu Ministerstva školstva SR na organizovanie certifikovaných vzdelávacích podujatí z oblasti ekonomiky, poľnohospodárstva, cestovného ruchu, informatiky , vedenia účtovníctva a riadenia financií. Naše združenie disponuje špičkovými odborníkmi z uvedených oblastí za účelom rozširovania znalostí a ďalšieho vzdelávania členov EZAT ako aj ďalších spolupracujúcich subjektov.


Z pohľadu vidieckých komunít EZAT podporuje:

 • rešpektovanie rovnosti príležitostí
 • efektívnosť vynaložených prostriedkov ES
 • rešpektovanie princípu partnerstva
 • informatizáciu a riešenia internetizácie regiónov
 • rozvoj remeselných zručností na vidieku, ich výrobu a odbyt
 • rozvoj agroturistiky a orientáciu na Znaky kvality

Z pohľadu rastu dôchodkov na vidieku podporuje :

 • zabezpečenie pracovných príležitostí a príjmov v CR
 • rast pridanej hodnoty a znižovanie závislosti na poľnohospodárskej prvovýrobe
 • investície do zlepšenia služieb na vidieku
 • zvýšenie životnej úrovne a spokojnosti občanov vidieka
Logo - Cestovný ruch

Ciele občianskeho združenia :

 • Rozvoj vidieckeho turizmu a agroturizmu
 • Podpora regionálneho rozvoja zamestnanosti
 • Zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva
 • Vytváranie partnerstiev na vidieku
 • Podpora informatizácie a internetizácie regiónov
 • Rozvoj remeselných zručností
 • Rozvoj agroturistiky
 • Cezhraničná spolupráca
 • Podpora celoživotného vzdelávania
 • Partnerstvo pre projekty Európskej únie
Logo - Dovolenka na vidieku
NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok