PREDAJ Z DVORA

Vstup Slovenskej republiky do Európskeho spoločenstva umožnil nový spôsob podnikania v oblasti agroturistiky na slovenskom vidieku z hľadiska výroby a predaja potravín – slovenských špecialít. Aj v ostatných členských štátoch Európskej únie neustále pracujú s problematikou agroturistiky a výrobou a predajom regionálnych výrobkov ponúkaných pri na sedliackom dvore. Forma priameho predaja poľnohospodárskych výrobkov efektívne funguje vo viacerých krajinách Európy, a tak by sme radi priblížili tento segment trhu aj z pohľadu Slovenska.

Exkluzivita takto schválených, registrovaných, označených výrobkov zohráva v agroturistike a turistike dôležitú propagačnú, historickú a ekonomickú úlohu pre regióny a jednotlivé štáty. Zo zoznamov jednotlivých štátov a ich prihlásených výrobkov je zrejmé, že Slovenská republika má v tejto oblasti na čom intenzívne pracovať

Z vykonaných analýz vyplýva, že sa na našich pultoch nachádza menej než 50-percent domácich potravín. Spotrebiteľ často nevie, aké potraviny kupuje a odkiaľ pochádzajú. Jednou z agrárnych priorít je zabezpečiť väčší podiel zdravotne bezpečných a kvalitných slovenských výrobkov na domácom trhu. Kým predaj z dvora umožňoval predaj len živočíšnych produktov, v nespracovanom stave a len z miesta farmy, nový systém budovania potravinárskych prevádzok a predaja konečnému spotrebiteľovi, ktorý vstúpil do platnosti 1. novembra 2011, umožňuje predaj rastlinných a živočíšnych produktov vrátane spracovaných výrobkov. Nariadenie dovoľuje rozvíjať výrobné a spracovateľské kapacity (napr. občasné bitúnky, rozrábkarne, mliekarne a iné výrobne potravín) za konštrukčných, prevádzkových a technologických výnimiek (nižšie výrobné náklady) pri dodržaní hygienických podmienok.

Chovateľom zvierat táto nová legislatíva taktiež stanovuje podmienky pre naliehavé zabitie zvierat mimo bitúnku, ale aj voľne žijúcich zvierat z poľovných revírov. Predávať svoj produkt, podľa týchto nariadení, môže aj mimo svojho miesta pôsobenia prostredníctvom maloobchodných prevádzok, čo sú napr. reštaurácie, malé potraviny či trhoviská .


NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok