Účtovníctvo

 • ZAMESTNANEC A PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY

  Výhody i nevýhody zamestnávania a čo z toho pre vás vyplýva, prehľad Zákonníka práce, na čo nezabudnúť pri vzniku a zániku pracovného ...

 • Záväzky v účtovníctve

  a) v širšom zmysle: existujúca povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí, je  ...

 • CESTOVNÉ NÁHRADY A STRAVNÉ

  Na čo všetko máte nárok, aké sú maximálne hranice daňovo uznaných výdavkov

       Zamestnancovi na pracovnej ceste patrí ...

 • Vystavenie a evidencia faktúr

  V legislatíve nie je presne stanovené, dokedy musí podnikateľ faktúru vystaviť, ani lehota jej splatnosti. Zákon o účtovníctve len hovorí, že ...

 • Druhy faktúr v účtovníctve

  Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov účinná od 1. januára 2013 preberá smernicu Rady ...

 • Faktúry v účtovníctve

  Aké sú ich náležitosti, ktorý druh faktúry vám získa peniaze skôr ako čokoľvek dodáte

  Jedným z dokladov, s ktorým sa ...

NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok