Trvaloudržateľný rozvoj

 • Pre reformu SPP bude tento rok kľúčový

  O novej podobe Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ po roku 2013 sa v Roľníckych novinách vyjadruje nový štátny tajomník na MPaRV Ing. Štefan Adam, ktorý prešiel  do tejto funkcie z SPPK. Viaceré zo sporných tém, ktoré nastoľuje EÚ, sú pre slovenských poľnohospodárov neprijateľné. Na druhej strane je však zrejmé, že ani pri najväčšom úsilí sa nám ...

 • Udržateľný rozvoj a ekologický rast európskych miest a regiónov

  Kľúčovými prvkami plánu, ako sa dostať z hospodárskej a finančnej krízy a obnoviť pracovné miesta a rast je spolupráca v záujme udržateľného rozvoja miest a regiónov. Na európskom samite v Kodani si počas dvoch dní viac ako 300 primátorov, starostov a predsedov regiónov z 27 členských štátov vymieňalo skúsenosti a myšlienky s hlavnými architektmi, urbanistami a ...

 • Právna úprava stavebného konania

  Stavebné konanie je upravené v oddiely 8 zákona. Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu.

 • Komisia chce lepšie prostredie pre rozvoj „internetu vecí

  V budúcnosti by mohol každý predmet niesť elektronický čip, ktorý mu umožní komunikovať so zvyškom digitálneho sveta. Tzv. „internet vecí“ je jednou z priorít digitálnej agendy EÚ. Komisia ...

 • Nové možnosti pokrytia Slovenska širokopásmovým internetom

  Bratislava 16. mája (TASR) - Európska únia ponúka Slovensku nové možnosti, ako riešiť problém s nedostatočným ...

 • Nové možnosti pokrytia Slovenska širokopásmovým internetom

  Bratislava 16. mája (TASR) - Európska únia ponúka Slovensku nové možnosti, ako riešiť problém s nedostatočným pokrytím nášho územia širokopásmovým internetom. Dňa 11. mája 2012 sa v ...

NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok