Manažment

 • Právna úprava spoločnosti s ručením obmedzeným

  Spoločnosť s ručením obmedzeným je najfrekventovanejším typom obchodnej spoločnosti, a to z dôvodu značnej flexibilnosti právnej úpravy a v neposlednom rade výrazne obmedzeného ručenia spoločníkov za záväzky spoločnosti. Spoločnosť s ručením obmedzeným v typológii spoločností zaraďujeme medzi spoločnosti zmiešaného typu, keďže v jej právnej úprave sú ...

 • Rozhodnutie agropodnikateľa: Živnosť vs. sro

  Medzi najčastejšie formy podnikania na Slovensku patrí podnikanie prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným alebo podnikanie na živnosť Jednoduchšou formou je založenie voľnej živnosti obvykle v cene 5 € (bez finančného vkladu) a to ohlásením na mestskom, či obvodnom ...

 • Dočasná práceneschopnosť zamestnanca

  Pojem „absencia“, „neprítomnosť v práci“ a „PN-ka“ nie je právnym pojmom používaným v Zákonníku práce. Neprítomnosť zamestnanca v práci môže byť z dôvodu prekážky v práci na jeho strane, z iného dôvodu, ktorý je zamestnávateľ povinný ospravedlniť alebo z dôvodu neospravedlneného zameškania práce zamestnancom.

 • Eurofondy a výdavky

  Z hľadiska zadefinovaných vstupov pre projekt, t.j. nositeľov nákladov/výdavkov je možné členiť tieto vstupy na nositele investičných alebo neinvestičných výdavkov projektu.Členenie na investičné a ...

NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok