Celoživotné vzdelávanie v 10 odvetviach priemyslu,remesiel a služieb

Miroslav Babinský   Mar 7 2015   E-learning/Manažment

Ponúka ho Národný ústav celoživotného vzdelávania v 40 pilotných modulových vzdelávacích programoch. Súčasťou projektu budú aj konferencie, workshopy a semináre. Absolvovať ho môžu všetci dospelí zamestnaní  mimo Bratislavského samosprávneho kraja, vo veku od 18 do 64 rokov.


Aktivity sú súčasťou národného projektu Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce (CVANU), zrealizuje ich spoločnosť Trenkwalder, a.s., ktorá uspela vo verejnom obstarávaní. Aktivity spúšťa Národný ústav celoživotného vzdelávania v marci. 40 najžiadanejších odvetví na trhu práce identifikovali zamestnávateľské zväzy.  Následne vzniklo 40 pilotných modulových vzdelávacích programov v odvetviach: remeslá a služby, ťažba a úprava surovín, hutníctvo, poľnohospodárstvo, drevospracujúci priemysel, papierenský priemysel a polygrafia, automobilový priemysel, stavebníctvo, strojárstvo a elektrotechnika.


Dospelí zamestnaní, ktorí sa budú v rámci projektu vzdelávať, získajú po absolvovaní vzdelávania a následnej skúšky na overenie odbornej spôsobilosti osvedčenie o úplnej alebo čiastočnej kvalifikácii. Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom 25 Poradenských centier pre dospelých, ktoré majú zastúpenie v 7 krajoch Slovenska (mimo Bratislavského). Kvalifikovaní tútori v nich poskytujú informácie o možnostiach kariérneho rozvoja, rozšírenia, obnovenia či získania novej kvalifikácie.


Absolventi projektu sa budú vzdelávať predovšetkým na stredných odborných školách alebo u zamestnávateľov a vzdelávanie bude tvoriť teoretická a  praktická časť.

NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok