Mimosúdne vymáhanie pohľadávok je účinnejšie ako konkurzy

Miroslav Babinský   Feb 13 2015   E-learning/Manažment

Minulý rok skrachovalo na Slovensku rekordných 407 firiem. Podľa spoločnosti Euler Hermes, ktorá poisťuje pohľadávky na slovenskom trh, jednou z hlavných príčin konkurzov je zhoršujúca sa platobná disciplína.  Aj keď počet pohľadávok po lehote splatnosti zostáva na približne rovnakej úrovni, ich hodnota medziročne vzrástla o 30 % a ich celkový objem je najvyšší od krízového roku 2009.


“Oproti predchádzajúcemu obdobiu sa vo zvýšenej miere dostávali do problémov väčšie podniky s vyšším objemom otvorených záväzkov z obchodného styku, čoho príkladom sú reštrukturalizácie Doprastavu a Váhostavu,” upozornil riaditeľ Euler Hermes Tomáš Jurík. Druhotná platobná neschopnosť má dominový efekt a ťahá ku dnu aj ďalšie firmy, ktoré svojim obchodným partnerom neplatia preto, že nezaplatili im.


Najvýraznejší zásah v minulom roku utrpelo stavebníctvo. Pádom veľkých stavebných firiem sa rozbehla špirála neplatenia, na ktorú doplácajú najmä menší subdodávatelia. Toto odvetvie je najrizikovejším aj z globálneho pohľadu. Naopak, dlhodobo najmenej problémovými sú IT, telekomunikácie a farmaceutický priemysel. Vzhľadom na aktuálnu dobrú výkonnosť sa medzi najmenej problémové sektory na Slovensku radí aj automobilový priemysel.


Osobitnú kategóriu predstavuje druhotná platobná neschopnosť slovenských firiem spôsobená medzinárodnými pohľadávkami. Kým podiel exportných pohľadávok na celkovom množstve nahlásených poistných udalostí bol 37 %, podiel na vyplatených poistných udalostiach dosiahol až 66 %. V prípade slovenských odberateľov tak išlo najmä o platobnú nevôľu ich obchodných partnerov, resp. naťahovanie platieb na doraz.


Pokiaľ ide o druhotnú platobnú neschopnosť, ktorú majú na svedomí pohľadávky vyplývajúce z tuzemského obchodného styku, profesionálnym spôsobom inkasa pohľadávok sa firmám podarilo vymôcť od dlžníkov až 87 % nahlásených domácich polehotných pohľadávok, čo je dobrý výsledok. Dokazuje to však podľa Juríka, že slovenské podniky majú veľký problém so svojím cash-flow.


Zatiaľ čo celková úspešnosť mimosúdneho vymáhania v minulom roku dosiahla viac ako 50 %, tak výťažnosť konkurzov a reštrukturalizácií v prípade nezabezpečených veriteľov sa dlhodobo pohybuje pod 10 %. „Preto by veritelia mimosúdne inkaso nemali príliš dlho odkladať, ak chcú predchádzať problémom s druhotnou platobnou neschopnosťou,“ domnieva sa riaditeľ Euler Hermes.


Inkaso je však už len liečba symptómov choroby platobnej neschopnosti. Dôležitú úlohu hrá aj prevencia a snaha vyhýbať sa problémom s obchodnými pohľadávkami. Od najjednoduchších foriem, akými je preverovanie obchodných partnerov, až po odovzdanie starostlivosti o pohľadávky firmám, ktoré sa špecializujú na manažment pohľadávok. Môže ísť o poistenie pohľadávok alebo jeho kombináciu s financovaním pohľadávok.

NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok