DOVOLENKA NA VIDIEKU - SPRIEVODCA PRE NITRIANSKY KRAJ

Ing. Miroslav Babinský   Nov 13 2012   Cestovný ruch

Kraj vína a vynikajúcej slovenskej gastronómie

Prírodné podmienky kraja ho predurčujú prevažne na letnú turistiku. Jej lákadlami sú početné a obľúbené termálne kúpaliská; viaceré dokonca s celoročnou prevádzkou (Podhájska, Patince, Santovka, Diakovce, Poľný Kesov, Nové Zámky, Štúrovo). Rovnako významným prvkom rozvoja cestovného ruchu je ponuka vidieckych agroturistických zariadení, ktoré svojim návštevníkom ponúkajú služby a atrakcie - chov koní, hipocentrá (Nový Tekov, Ranč Čakýň), agrofarmy (Ranč Trilobit Čechy), ovocné sady, vinohradníctvo (Pivnica a penzión Sv. Urban Veľké Zálužie). Rozvoj vidieckeho turizmu a agroturistiky je významný ekonomický nástroj rozvoja kraja a prinavrátenia k stáročným ľudským aktivitám poľnohospodárskej výroby a dorábania potravín. To nie je charakteristické len pre okolie samotnej Nitry, ale aj pre jej širšie zázemie. Preto k najvyhľadávanejším zariadeniam tohto typu patrí napr. Penzión Lipa v Tlmačoch, Hotel Hubert v Nových Zámkoch a celý rad ďalších.

NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok