DOVOLENKA NA VIDIEKU - SPRIEVODCA PRE TRNAVSKÝ KRAJ

Ing. Miroslav Babinský   Sep 5 2012   Cestovný ruch

Raj rybárov a nadšencov cykloturistiky

Zameranie cestovného ruchu v Trnavskom kraji je výrazne ovplyvnené rozvojom letnej turistiky. Na jej podoby a možnosti pozitívne vplývajú priaznivé klimatické a prírodné podmienky, najmä výskyt geotermálnych a liečivých prameňov a početných termálnych kúpalísk (Horné Saliby, Vincov les, Veľký Meder, Dunajská Streda, Topoľníky, Koplotovce, Piešťany, Smrdáky). Potenciálnym veľkoplošným územím vhodným na pobyt pri vode - a s tým súvisiacimi napr. rybárskymi aktivitami – je v južnej časti kraja tzv. Malý žitný ostrov medzi Dunajom a vodným dielom Gabčíkovo (Rybáreň sv. Petra, Jelka a Veľká Paka). Podobne sú cieľom voľnočasových aktivít aj ostatné časti kraja, ktoré sa historicky a tradíciou viažu s vinohradníctvom (Malokarpatská vínna cesta – napr. Radošiná a Vínna cesta Záhoria - napr. Skalica). Agroturistika má predpoklady hlavne v severných a južných okresoch, v oblastiach s kopaničiarskym osídlením pozdĺž oboch strán Malých Karpát a v obciach pozdĺž Malého Dunaja (Smolenice, Michal na Ostrove). Pomerne rovinatý a málo členitý terén je zároveň obľúbeným cykloturistickým cieľom (Mokrý Háj).

NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok