EÚ má jednoduchšie pravidlá bezpečnosti cestujúcich na osobných lodiach

Miroslav Babinský   Oct 24 2017   Cestovný ruch

ada EÚ pre dopravu, telekomunikácie a energetiku v pondelok na svojom zasadnutí v Luxemburgu prijala tri legislatívne texty, ktoré by mali zjednodušiť a zlepšiť bezpečnosť cestujúcich na osobných lodiach. Európska komisia (EK) postoj ministrov privítala a upozornila, že nové pravidlá odstránia zastarané a nejasné požiadavky a prispejú k zlepšeniu efektivity pátracích a záchranných operácií na mori.


Rada ministrov schválila tri smernice, ktorými sa revidujú pravidlá a normy bezpečnosti osobných lodí, digitalizuje sa registrácia cestujúcich na lodiach a vytvára sa jasný rámec pre inšpekciu prepravných a osobných vysokorýchlostných plavidiel. Prijatý balíček opatrení je finalizáciou návrhu EK z júna 2016, Európsky parlament návrh schválil 4. októbra 2017.


“Prijatie nových bezpečnostných pravidiel je dôležitým prínosom námorného roka v EÚ. V čase, keď občania očakávajú, že ich Európska únia ochráni, vysielame jasné posolstvo: vaša bezpečnosť je našou prioritou,” týmito slovami opísala eurokomisárka pre dopravu Violeta Bulcová postoj ministrov.


Na základe nových pravidiel všetky kompetentné orgány získajú okamžitý prístup k údajom o cestujúcich v prípade krízovej situácie. Všetky osobné lode dlhšie ako 24 metrov budú musieť byť skonštruované na základe spoločných európskych bezpečnostných štandardov. Podľa odhadov EK európskymi prístavmi prejde okolo 400 miliónov cestujúcich ročne, z toho 120 miliónov sa prepravuje v prístavoch v rámci EÚ.

 
Členské štáty EÚ majú teraz k dispozícii dva roky na zavedenie nových pravidiel do svojej vnútroštátnej legislatívy a štyri roky na vytvorenie elektronického systému poskytovania údajov.

 

NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok