BSK: Informačné semináre pomohli jedenásťkrát

Miroslav Babinský   Dec 16 2016   E-learning/Regionálny rozvoj

Bratislavský samosprávny kraj zorganizoval od spustenia aktuálnej výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy 11 informačných seminárov. Zamestnanci župy tak oboznamovali potenciálnych žiadateľov so základnými pravidlami podávania žiadostí.

 

Dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy opäť môžu podporiť množstvo kvalitných projektov a pomôcť tak stovkám subjektov ich realizovať. Pomôcť dotáciami znamená pomôcť  ľuďom v ich práci a tým pádom prispievať aj k rozvoju bratislavského kraja,“vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Bratislavská župa zorganizovala pre potenciálnych žiadateľov o dotáciu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy 11 infoseminárov, ktoré sa týkali všetkých výziev v oblasti kultúry, cestovného ruchu a turizmu, rozvoja vidieka a športu. Prvý sa konal v priestoroch BSK krátko po otvorení výzvy. Prioritne bol určený zástupcom miest, obcí a nimi zriaďovaných organizácií, čomu zodpovedala aj jeho obsahová štruktúra.

 

Cieľom seminárov bolo odprezentovať základné informácie o novom všeobecnom záväznom nariadení, ktoré upravuje postup a podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu BSK ako aj postup pri elektronickom vypĺňaní žiadosti. Okrem všeobecných informácií sa záujemcovia dozvedeli aj ako pri žiadosti postupovať, čoho sa vyvarovať, na koho sa obrátiť v prípade otázok.

 

Ďalšie semináre sa konali v regióne s prihliadnutím na špecifiká príslušnej dotačnej schémy.Zástupcovia oddelenia kultúry BSK v priebehu dvoch týždňov vycestovali za žiadateľmi v snahe pokryť celý región. Vďaka spolupráci s miestnymi kultúrnymi organizáciami sa oddeleniu kultúry podarilo úspešne zrealizovať informačné semináre v mestách Stupava, Malacky, Senec a Modra.

 

Posledný zo seminárov, ktorý sa konal dnes v priestoroch bratislavskej A4 - nultý priestor, bol určený subjektom tzv. nezriaďovanej kultúry. 

 

NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok