Situácia v cestovnom ruchu je kritická

Miroslav Babinský   Mar 12 2020   Cestovný ruch

Odvetvie cestovného ruchu je prvým na rane, ktoré pociťuje negatívne dopady reštrikcií a opatrení, ktoré obmedzujú pohyb ľudí. Bez ohľadu na počet zistených ochorení na Slovensku sa táto situácia dramaticky prejavuje v prudkom úbytku hostí, rušení pobytov, ale aj firemných, kultúrnych či iných spoločenských podujatí a to doslova zo dňa na deň. Ide o obrovské prepady, ktoré hotely a reštaurácie nie sú schopné nijakým spôsobom sanovať, no zároveň sa snažia vyjsť v ústrety hosťom a eliminovať aj ich škody, napr. zmenou stornovacích podmienok.

Generálny manažér Asociácie hotelov a reštaurácií (AHRS) Marek Harbuľák uviedol: „Chcem ubezpečiť všetkých, že hotely a reštaurácie združené v asociácii, pristupujú k vzniknutej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 zodpovedne, nabádame na dodržiavanie všetkých opatrení prijatých krízovým štábom, úradom Hlavného hygienika SR. Záleží nám na tom, aby sa sme chránili zdravie zamestnancov a hostí.“


Cestovný ruchu je odvetvie, v ktorom viac ako 90 % tvoria malé a stredné podniky, nie nadnárodné korporácie s obratom v miliardách EUR. Zamestnáva viac ako 160 000 ľudí a obava AHRS je práve o budúcnosť 160 000 zamestnancov. „Uvedomujeme si, že prvoradou prioritou kompetentných je chrániť zdravie a životy občanov SR.


Chceme vyzvať súčasnú vládu, ale aj predstaviteľov politických strán a hnutí, ktoré zostavujú budúcu vládu, aby sa urýchlene začali zaoberať prípravou opatrení na zmiernenie negatívnych dopadov v cestovnom ruchu, na ktoré najviac doplácajú malé a stredné podniky. Záleží nám na našich zamestnancoch, nechceme však pristúpiť k ich prepúšťaniu, chceme zabrániť ďalším negatívnym prejavom súvisiacich so šírením tohto ochorenia, ale sami tomu nedokážeme čeliť,“ dodal M. Harbuľák.

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska dala spracovať aktuálny prieskum analytickej spoločnosti Comenius Analytica, s. r.o. Bratislava. Na otázky odpovedalo 150 respondentov - manažéri hotelov a reštaurácií na Slovensku a to od včerajšieho dňa 11. marca 2020 od 14.00 a dnes 12. marca 2020. Ako uviedol analytik Vladimír Bačišin: „Slovenské hotely očakávajú tento mesiac medzimesačný pokles tržieb o 47% oproti predchádzajúcemu obdobiu predchádzajúceho roka. V apríli očakávajú celkový výpadok 2 401 339 EUR.


Výsledky majú orientačný charakter, pretože nešlo o administratívne zisťovanie vo všetkých ubytovacích zariadeniach. Pri prepočte sa použil tzv. jednoduchý vážený priemer. Ak by sa využil daný model na všetky hotely a stravovacie zariadenia, straty by boli oveľa vyššie.

NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok