Je po voľbách. A čo ďalej?

Jana Holéciová   Mar 9 2020   

Rezort pôdohospodárstva by malo byť jedným z prioritných rezortov budúcej vlády.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora /SPPK/ rešpektuje vôľu ľudí, ktorí si v sobotňajších parlamentných voľbách vybrali na najbližšie roky svojich politických zástupcov v Národnej rade SR. Pre pôdohospodárov a potravinárov je zásadné to, aby pôdohospodárstvo bolo jedným z 

kľúčových rezortov novovznikajúcej vlády. Významnú úlohu v tomto rezorte by malo zohrať aj poddimenzované a nedocenené potravinárstvo.

„Je dôležité, aby rezort pôdohospodárstva bol od začiatku rezortom, o ktorom sa bude hovoriť. Pôdohospodárstvo, potravinárstvo, ale aj rozvoj vidieka si zaslúžia patričnú pozornosť. Problematika pôdohospodárstva a potravinárstva je výsostne odborná téma a tak k nej treba aj pristupovať. Veríme slovám víťaza volieb, že práve atribúty ako odbornosť, skúsenosti z praxe budú rozhodujúcimi faktormi pri výbere nového vedenia ministerstva pôdohospodárstva. Vzhľadom na zásadnú previazanosť odvetvia s európskymi zdrojmi sa v tomto a budúcom roku rozhodne o tom, ako to u nás bude vyzerať s toľko medializovanými témami, ako sú potravinová sebestačnosť, oživenie vidieka, klimatické zmeny, komplexné pozemkové úpravy a výkonnosť odvetvia,“ uviedol v reakcii na výsledky volieb predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.

 

 

 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora je pripravená na konštruktívnu a odbornú diskusiu so všetkými zainteresovanými stranami pri príprave programového vyhlásenia vlády. Rovnako sme pripravení okamžite rokovať s novým vedením ministerstva. Medzi prioritné témy, ktoré potrebuje odvetvie v najbližších rokoch riešiť, patria okrem nastavenia budúcich pravidiel v Spoločnej poľnohospodárskej politike po roku 2020 aj intenzívna podpora špeciálnej rastlinnej a živočíšnej výroby a výraznejšia podpora domáceho spracovateľského potravinárskeho priemyslu.

 

 

 

Zdroj: SPPK, Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok