Svetové ceny medziročne stúpli o 1,8 %

Matej Korpáš   Jan 11 2020   

Index cien potravín FAO dosiahol v decembri 2019 v priemere 181,7 bodu. Oproti minulému mesiacu tak evidujeme nárast hodnoty o 4,4 bodu (2,5 %). Index tak stúpal už tretí mesiac po sebe a zaznamenal najvyššiu úroveň od decembra 2014. Medziročne index vzrástol o 1,8 %, ale jeho hodnota je až 25 % pod úrovňou maxima z roku 2011 (230 bodov).

» Index cien obilnín FAO zaznamenal v decembri v priemere 164,3 bodu, čo predstavuje nárast oproti novembru o 2,2 bodu (1,4 %). Na decembrovom náraste malo veľký podiel navýšenie ceny pšenice, ktoré spôsobilo zvýšenie dopytu z Číny. Na trhoch s hrubým zrnom sa väčšina cenových ponúk vo všeobecnosti pohybovala na rovnakých úrovniach ako v predchádzajúcom mesiaci. Ceny ryže sa takmer nezmenili.

 
Index cien obilnín FAO dosiahol v roku 2019 v priemere 164,4 bodu, čo je nepatrný medziročný pokles (o 0,9 bodu).
 
»Index cien rastlinných olejov FAO zaznamenal v decembri 25 mesačné maximum s priemerom 164,7 bodu. Oproti minulému mesiacu stúpla hodnota indexu o 14,1 bodu (9,4 %). Najnovší nárast bol spôsobený predovšetkým zvyšovaním cien palmového oleja. Zvyšovali sa aj hodnoty sójového, slnečnicového a repkového oleja. Medzinárodné ceny palmového oleja rástli už piaty mesiac po sebe.
 
Napriek výraznému nárastu cien oproti novembru si držal index počas roka hodnotu v priemere 135,2 bodu. Ide o zníženie priemernej hodnoty z roku 2018 o 8,9 bodu. V roku 2019 sme zároveň zaznamenali najnižší priemer od roku 2006.
 
» Index cien mlieka a mliečnych výrobkov FAO stúpol v decembri o 6,3 bodu a dosiahol priemer  198,9 bodu. Po troch mesiacoch poklesu sa cenové ponuky syrov zvýšili o takmer 8 %. Ceny boli podporené silným globálnym dopytom po dovoze pri prísnejších vývozných možnostiach z Európskej únie a Oceánie. Ceny odstredeného sušeného mlieka (SMP) sa v decembri zvýšili. Slabý globálny dopyt mal naopak za následok zníženie hodnôt masla a sušeného mlieka (WMP).
 
Za celý rok 2019 dosiahol index cien mlieka a mliečnych výrobkov v priemere takmer 199 bodov, čo predstavuje medziročný nárast o 5,8 bodu (3,0 %). Ceny SMP zaznamenali najvyšší medziročný nárast, nasledovali syry a WMP. Hodnoty masla boli v roku 2019 priemere nižšie.
 
» Index cien mäsa FAO zaznamenal v decembri v priemere 191,6 bodu a oproti novembru ostal takmer nezmenený. Na tejto úrovni je index o 29 bodov (18 %) nad úrovňou z rovnakého obdobia minulého roka. Aktuálna hodnota je však 20 bodov pod úrovňou maxima z augusta 2014.
 
V decembri rástli najmä ceny bravčového mäsa pre slabú ponuku na globálnom trhu. Ceny ovčieho mäsa rástli už deviaty mesiac po sebe, a to v dôsledku silného dopytu po dovoze pri obmedzených vývozných dodávkach z Oceánie. Mierne navýšenie cien sme zaznamenali aj pri hydinovom mäse. Z dôvodu zníženia dopytu v Číne (hlavný zdroj dopytu po dobu niekoľkých mesiacov) sa naopak znížili ceny hovädzieho mäsa.
 
Celkovo bol v roku 2019 index cien mäsa FAO na úrovni v priemere 175,8 bodu, čo predstavuje nárast oproti roku 2018 o 9,5 bodu (5,7 %). Najväčší medziročný nárast sme zaznamenali pri bravčovom mäse, nasledovalo hovädzie a hydinové mäso. Hodnota ovčieho mäsa bola pod úrovňou priemeru z roku 2018.
 
» Index cien cukru FAO medzimesačne vzrástol o 8,7 bodu (4,8 %) a zaznamenal v decembri priemernú hodnotu 190,3 bodu. Ide už o tretí po sebe idúci mesiac rastu.
 
Posledné pohyby medzinárodných cenových ponúk na cukor boli podnietené rastúcimi cenami ropy. Brazílske cukrovary povzbudzovali k väčšiemu využitiu dodávok cukrovej trstiny na výrobu etanolu namiesto cukru, čo malo za následok zníženie dostupnosti cukru na svetovom trhu. Pokračujúce oslabovanie brazílskej meny voči americkému doláru spolu so zlepšenými vyhliadkami na úrodu cukru v Indii ceny ešte viac navýšili.
 
Celkovo sa ceny cukru v roku 2019 medziročne zvýšili o 1,6 %.
 
Index cien potravín FAO (FAO Food Price Index; FAO je skratka pre Food and Agriculture Organization, v preklade Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo) je mierkou mesačných zmien medzinárodných cien základných potravinárskych komodít.
 
Počet bodov 100 predstavuje priemerná cena komodít z rokov 2002 - 2004.
 
 
Zdroj: SPPK
NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok