BSK: Dotačná schéma na podporu občianskych projektov otvorená

Miroslav Babinský   Dec 20 2019   E-learning/Regionálny rozvoj

Takmer 1,2 miliónov eur poputuje na podporu projektov z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS), ktorú má pod palcom bratislavská župa. Hlásiť sa môžu občianske združenia a zväzy. Financie sú určené na podporu projektov z oblasti kultúry, životného prostredia, mládeže, športu či turizmu.

 

„Je to grantová schéma, na ktorú som obzvlášť hrdý a inšpiruje aj ďalšie samosprávne kraje. Podporujeme malé i väčšie projekty. Vďaka nej sa stáva kraj atraktívnejším a lepším miestom pre život. Doteraz sme podporili približne tisícku občianskych projektov za 3,5 milióna eur v takých oblastiach ako turizmus, kultúra, životné prostredie, šport, mládež a rozvoj vidieka,“ vyzdvihol zmysel dotácií bratislavský župan Juraj Droba.

Bratislavská regionálna dotačná schéma je vyhlásená v piatich oblastiach podpory: kultúra, turizmus, mládež, športové podujatia a pravidelné pohybové aktivity, životné prostredie a rozvoj vidieka.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na rok 2020 je otvorená do 26. 1. 2020, kde sa môžu projekty uchádzať o sumu 440 000 eur. Minimálna výška dotácie je 1 000 a maximálna 8 000 eur.

 

 

 

 

V Bratislavskej regionálnej dotačnej schéme na podporu turizmu je pre rok 2020 alokovaných 140 000 eur s maximálnou výškou dotácie 8000 eur. Žiadatelia sa môžu zapojiť do 26. 1. 2020.

51 000 eur má pre rok 2020 vyčlenených Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu mládeže. Žiadosti je možné predkladať do 21. 1. 2020. Minimálna výška dotácie je 1 000 a maximálna 8 000 eur.

Športové podujatia a pravidelné pohybové aktivity budú v roku 2020 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy podporené sumou 289 000 eur. Minimálna výška dotácie je 1 000 a maximálna 8 000 eur. Žiadosti je možné predkladať do 21. 1. 2020.

Do konca januára 2020, teda do 31. 1. 2020, sa môžu žiadatelia uchádzať o dotáciu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka v súhrnnej sume 260 000 eur a to v troch oblastiach:
Životné prostredie a verejná infraštruktúra, pre ktorú je vyčlenených 220 000 eur s minimálnou výškou podpory 5 000 a maximálnou 12 000 eur.

Regulácia komárej populácie, kde je maximálna výška podpory 4 000 eur. Alokovaná suma predstavuje 28 000 eur.

Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta, ktorá podporí projekty v celkovej sume 12 000 eur. Minimálna výška podpory je 1 000, maximálna 3 000 eur.

 

Bližšie informácie o podmienkach, dôležitých termínoch i potrebných dokladoch nájdete na webom sídle www.bratislavskykraj.sk/brds

NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok