Zvýšenie minimálnej mzdy pre rok 2019

Miroslav Babinský   Jan 8 2019   E-learning/Ekonomika

Zamestnávateľom osôb bez trvalého pobytu v Slovenskej republike, ktoré mali v minulom roku dohodnutý mesačný príjem najmenej vo výške minimálnej mzdy, dávame do pozornosti informáciu, že nariadením vlády Slovenskej republiky č. 300/2018 Z. z. sa s účinnosťou od 1.1.2019 zvýšila minimálna mzda zo 480,00 eura v roku 2018 na 520,00 eura v roku 2019.

V prípade, že títo zamestnanci sú poistencami VšZP, je potrebné, aby zamestnávateľ do 15. 1. 2019 zdravotnej poisťovni potvrdil zvýšenie ich minimálneho mesačného príjmu na úroveň minimálnej mzdy stanovenej na rok 2019, čím dotknutí zamestnanci splnia zákonom stanovenú podmienku zotrvania v systéme verejného zdravotného poistenia. Zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú menej ako 20 osôb bez trvalého pobytu v SR, môžu informáciu oznámiť vyplnením návratky Potvrdenie zamestnávateľa o výške dohodnutého mesačného príjmu od 01.01.2019. Zamestnávateľom s viac ako 20 zamestnancami bez trvalého pobytu v SR odporúčame, aby si v príslušnej pobočke VšZP dohodli na oznámenie požadovanej informácie individuálny postup. Ak zamestnávatelia v stanovenom termíne dohodnutý mesačný príjem na úrovni minimálnej mzdy u zamestnancov bez trvalého pobytu v SR nepreukážu, VšZP zdravotné poistenie týchto osôb ukončí k 31. 12. 2018.

V prípade, že títo zamestnanci sú poistencami VšZP, je potrebné, aby zamestnávateľ do 15. 1. 2019 zdravotnej poisťovni potvrdil zvýšenie ich minimálneho mesačného príjmu na úroveň minimálnej mzdy stanovenej na rok 2019, čím dotknutí zamestnanci splnia zákonom stanovenú podmienku zotrvania v systéme verejného zdravotného poistenia. Zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú menej ako 20 osôb bez trvalého pobytu v SR, môžu informáciu oznámiť vyplnením návratky Potvrdenie zamestnávateľa o výške dohodnutého mesačného príjmu od 01.01.2019. Zamestnávateľom s viac ako 20 zamestnancami bez trvalého pobytu v SR odporúčame, aby si v príslušnej pobočke VšZP dohodli na oznámenie požadovanej informácie individuálny postup. Ak zamestnávatelia v stanovenom termíne dohodnutý mesačný príjem na úrovni minimálnej mzdy u zamestnancov bez trvalého pobytu v SR nepreukážu, VšZP zdravotné poistenie týchto osôb ukončí k 31. 12. 2018.

 

 

 

Zdroj: VSZP

NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok