Spoznaj SLOVENSKO - DOVOLENKA NA BICYKLI

Dovolenka na vidieku spojená s ubytovaním a ponukou služieb vidieckej turistiky je úzko spojená s aktívnym oddychom. Akoby sme zabudli, že zo zhonu treba občas „vypadnúť“ - zamknúť auto, firmu a oddýchnuť si. Jedným z najzdravších spôsobov práve takéhoto relaxu je pohyb na bicykli a cykloturistika. Neodmysliteľným čarom jazdy je dokonalé spojenie s prostredím, v ktorom sa človek pohybuje - vníma okolie, načúva spevu vtákov, cíti vôňu jarných kvitnúcich stromov alebo zrána čerstvo napečeného chleba....Toto sú dôvody úniku mestských obyvateľov na vidiek.

V 90-tych rokoch sa aj na Slovensko dostal horský bicykel, ktorý úplne zmenil spôsob pohybu v teréne a jeho dostupnosť, ale aj pohľad na cykloturistiku. Vyznačené trasy v mestách, horách i na poliach ponúkajú nádherné putovanie po Slovensku domácim i cudzincom. Záleží len na nich, čo chcú vidieť a či si zvolia dlhú trasu a jej etapové putovanie, alebo či sa zložia na jednom mieste a odtiaľ podniknú výlety. Aj toto je doplnková služba , ktorú ponúkajú zariadenia VT a AT.

Najmä horský bicykel je účinný nástroj aktívneho pohybu, oddychu, relaxácie, a tým aj vidieckeho cestovného ruchu. Rozdielna je aj spolupráca cyklistických organizácií so sieťou služieb – dobrá je v miestach tradičných turistických destinácií, slabšia mimo nich. Majitelia ubytovacích a stravovacích zariadení totiž ešte stále len objavujú prínos cykloturistiky. Na Slovensku je riadne zlegalizovaná a vyznačená vyše 9-tisíc kilometrová sieť. Vyznačené cyklotrasy sa delia na trasy pre cestné bicykle a trasy pre horské bicykle. Červenou farbou sú označené diaľkové cyklomagistrály, modrou a zelenou regionálne cyklotrasy a žltou krátke trasy a spojky. Písmeno „C“ v príslušnej farbe ďalej vyznačuje príslušné trasy.

Spoznaj SOVENSKO a stráv dovolenku na bicykli je služba EZAT všetkým záujemcom o trávenie voľného času takouto formou oddychu. Takýmto spôsobom Vám chceme postupne predstavovať zariadenia vidieckej turistiky a agroturistiky a formou cykloturistiky a trás v ich okolí ponúkaných ako fakultatívne výlety alebo doplnkové služby postupne predstavovať krásy slovenskej prírody, históriu a kultúru , ktorou sme po stáročia obklopení.

Cykloturistika sa v súčasnosti stáva v letných mesiacoch hlavným trendom krátkodobých pobytov v zariadeniach vidieckej turistiky. Preto Vám chceme postupne predstaviť 60 cyklotrás na web stránke www.agroturizmusslovakia.sk/cykloturistika ako nový informačný modul rozširujúci portfolio ponuky EZAT na našej web stránke s cieľom propagovať zariadenia VT a AT ako cieľové body cyklotrás. K cyklotrasám budeme postupne uvádzať aj aktuality a články týkajúce sa destinácie a objektov v cieľovom mieste cyklotrás.

SLOVENSKO - DOVOLENKA NA BICYKLI
NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok