Aktuality

 • Ing. Marián Bujna: Kategorizácia ubytovacích zariadení

  Vychádzajúc z kompetencie a povinnosti daných Ministerstvu hospodárstva SR zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, konkrétne ods. 2, § ...

 • Fridolín Pokorný: Predaj poľnohospodárskych výrobkov z dvora

  Vstup Slovenskej republiky do Európskeho spoločenstva umožnil nový možný spôsob podnikania v oblasti agroturistiky na slovenskom vidieku aj z hľadiska výroby a predaja potravín – slovenských ...

 • Michal Ševčík: Aktuálne atribúty rozvoja cestovného ruchu na Slovensku

  Postupný priaznivý vývoj cestovného ruchu na Slovensku kulminoval v roku 2008. Svetová hospodárska kríza mala v roku 2009 nepriaznivý vplyv na cestovný ruch na Slovensku s tým, že po jej čiastočnom ...

 • Vidiecka turistika, agroturistika a ďalšie formy diverzifikácie podnikania na vidieku - problémy a ich riešenia (1.etapa)

  Európsko - slovenské združenie agroturizmu a turizmu pripravilo informačno – vzdelávací kurz s cieľom ukázať ako zlepšiť celoslovenskú a regionálnu spoluprácu v oblasti rozvoja cestovného ruchu a agroturizmu, ako aj s cieľom ďalšej podpory regionálneho rozvoja a vidieckej zamestnanosti v tejto oblasti cestovného ruchu.
  Za týmto účelom sme pre obecné úrady, ...

 • Aktuálna situácia o využívaní informačných a komunikačných technológií na vidieku

  Po dlhodobo vyvíjanej snahe a úsilí Európsko – slovenské združenie agroturizmu a turizmu /EZAT/ pristúpilo aj s podporou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k realizácii akreditovaného tréningového kurzu „Využívanie informačných a komunikačných technológií na vidieku /tréning určený pre podnikateľov v agroturistike a obecné úrady v Nitrianskom a ...

 • Získavanie ekonomických a manažérskych zručností pre agropodnikateľov z Banskobystrického a Žilinského kraja

  Koncom roku 2010 a v januári 2011 organizovalo Európsko – slovenské združenie agroturizmu a turizmu „ EZAT“ v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva v Stebníckej Hute na Slnečnom Majeri workshop na tému: „Ekonomické a manažérske zručnosti agropodnikateľa /Školenie pre Banskobystrický a Žilinský samosprávny kraj/„. ...

 • Pozvánka Na školenie Dudince

  Európsko - slovenské združenie agroturizmu a turizmu skratka „ EZAT“ pripravilo s cieľom ukázať ako zlepšiť a zefektívniť metódy a nástroje práce , využívaním najnovších informačných a komunikačných technológií pri práci na obecných úradoch a pri podnikaní v agroturistike,tréningový kurz pod názvom:„Využívanie informačných a ...

 • Pozvánka Na školenie Penzíon Sedlo

  Európsko - slovenské združenie agroturizmu a turizmu skratka „ EZAT“ z dôvodu rozpoznania dopadov svetovej hospodárskej a finančnej krízy na odvetvie agrosektoru plánuje v spolupráci s partnerom Ministerstvom pôdohospodárstva SR usporiadať workshop pod názvom: „Ekonomické a manažérske zručnosti agropodnikateľa /Školenie pre Banskobystrický a Žilinský samosprávny ...

 • Pozvánka Na školenie Stebnícka Huta /2.etapa/

  Európsko - slovenské združenie agroturizmu a turizmu skratka „ EZAT“ z dôvodu rozpoznania dopadov svetovej hospodárskej a finančnej krízy na odvetvie agrosektoru plánuje v spolupráci s partnerom Ministerstvom pôdohospodárstva SR usporiadať workshop pod názvom: „Ekonomické a manažérske zručnosti agropodnikateľa /Školenie pre Prešovský a Košický samosprávny ...

 • Sretnutie farmárov k riešeniu hospodárskej krízy v Dudinciach

  Minulý týždeň v dňoch 7 až 11 júna organizovalo Európsko – slovenské združenie agroturizmu a turizmu „ EZAT“ v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva workshop na tému: „Inovatívne metódy a efektívnosť riadenia poľnohospodárskeho podniku v čase hospodárskej krízy „. Podujatie, ktoré bolo súčasťou odborno -vzdelávacieho cyklu Programu rozvoja vidieka ...

NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok