Aktuality

 • Daň z príjmu FO za rok 2011 a údaje pre podnikateľov

  EZAT oznamuje podnikateľom vo vidieckej turistike a agroturistike , ako aj ďalším členom, ktorý podnikajú ako SZČO resp. samostatne hospodáriaci roľník, že pre rok 2011 boli Ministerstvom financií SR vyčíslené nasledovné sadzby dane z príjmy fyzických osôb ako aj ďalšie základné číselné údaje potrebné k vyplneniu daňového priznania. Úplnú informáciu ...

 • Turizmus a jeho dopad na samosprávu

  Turizmus ako ekonomické odvetvie už dlhodobo preniká do hospodárskeho a spoločenského rozvoja regiónov. Turistika na lokálnej úrovni umožňuje zvýšiť úroveň spoločensko - hospodárskeho rozvoja , ...

 • Zmeny v dani z príjmov

  EZAT oznamuje podnikateľom aktuálne novinky a zmeny pri dani z príjmov pre rok 2012: rovnomerná metóda odpisovania -daňový odpis dlhodobého hmotného majetku sa v prvom roku vypočíta z alikvotnej časti zodpovedajúcej počtu mesiacov používania majetku, a to počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca zdaňovacieho obdobia.

 • Úvery na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti

   V prípade, ak si účtovná jednotka požičala peňažné prostriedky od banky na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti, napr. na nákup zásob materiálu, tovaru a pod., a získané peňažné prostriedky z úveru budú následne pripísané na bankový účet, môže takéto peňažné toky vykazovať buď ...

 • Má náš podnikateľ vedomosti o marketingu

  Už dlho sa vedú diskusie o meraní úspešnosti podnikania na slovenskom vidieku. Mnohí podnikatelia sú znalí problematiky ekonomických a dańových procesov, vedia realizovať svoje myšlienky a plány vo ...

 • EZAT na Dni otvorených pivníc v Pezinku a Modre

  V novembri 2011 sa zástupcovia a členovia nášho združenia EZAT na pozvanie Malokarpatskej vínnej cesty so sídlom v Pezinku a na pozvanie Neziskovej organizácie vidieckej turistiky v Modre zúčastnili Dňa ...

 • Získavanie ekonomických a manažérskych zručností pre agropodnikateľov z Trenčianského, Trnavského a Nitrianského kraja

  Uplynulý mesiac v dňoch 24 mája až 4 júna organizovalo Európsko – slovenské združenie agroturizmu a turizmu „ EZAT“ v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva v Stebníckej Hute na Slnečnom Majeri workshop na tému: „Ekonomické a manažérske zručnosti agropodnikateľa /Školenie pre Trenčianský, Trnavský a Nitrianský samosprávny ...

 • Vidiecka turistika, agroturistika a ďalšie formy diverzifikácie podnikania na vidieku - problémy a ich riešenia (2.etapa)

  V mesiacoch apríl a máj 2001 organizovalo Európsko – slovenské združenie agroturizmu a turizmu „ EZAT“ v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva vo Veľkom Poli vzdelávací kurz na tému: „Vidiecka turistika, agroturistika a ďalšie formy diverzifikácie podnikania, problémy a ich riešenia„.

 • Vidiecka turistika, agroturistika a ďalšie formy diverzifikácie podnikania na vidieku -problémy a ich riešenia

  V mesiacoch apríl a máj 2011 organizoval EZAT pre podnikateľov vo vidieckej turistike a agroturistike, ako aj pre zástupcov verejného sektoru a obecných samospráv workshop pod názvom: Vidiecka turistika, ...

 • Charakteristika vidieckej turistiky a agroturistiky

  Vidiecku turistiku chápeme ako súbor rekreačných aktivít, alebo aktivít voľného času, ktoré sa viažu na prostredie vidieckeho osídlenia a sú odlišné od civilizačných rekreačných aktivít. ...

NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok