Aktuality

 • Aktuálna situácia o využívaní informačných a komunikačných technológií na vidieku

  Po dlhodobo vyvíjanej snahe a úsilí Európsko – slovenské združenie agroturizmu a turizmu /EZAT/ pristúpilo aj s podporou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k realizácii akreditovaného tréningového kurzu „Využívanie informačných a komunikačných technológií na vidieku /tréning určený pre podnikateľov v agroturistike a obecné úrady v Nitrianskom a ...

 • Získavanie ekonomických a manažérskych zručností pre agropodnikateľov z Banskobystrického a Žilinského kraja

  Koncom roku 2010 a v januári 2011 organizovalo Európsko – slovenské združenie agroturizmu a turizmu „ EZAT“ v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva v Stebníckej Hute na Slnečnom Majeri workshop na tému: „Ekonomické a manažérske zručnosti agropodnikateľa /Školenie pre Banskobystrický a Žilinský samosprávny kraj/„. ...

 • Pozvánka Na školenie Dudince

  Európsko - slovenské združenie agroturizmu a turizmu skratka „ EZAT“ pripravilo s cieľom ukázať ako zlepšiť a zefektívniť metódy a nástroje práce , využívaním najnovších informačných a komunikačných technológií pri práci na obecných úradoch a pri podnikaní v agroturistike,tréningový kurz pod názvom:„Využívanie informačných a ...

 • Pozvánka Na školenie Penzíon Sedlo

  Európsko - slovenské združenie agroturizmu a turizmu skratka „ EZAT“ z dôvodu rozpoznania dopadov svetovej hospodárskej a finančnej krízy na odvetvie agrosektoru plánuje v spolupráci s partnerom Ministerstvom pôdohospodárstva SR usporiadať workshop pod názvom: „Ekonomické a manažérske zručnosti agropodnikateľa /Školenie pre Banskobystrický a Žilinský samosprávny ...

 • Pozvánka Na školenie Stebnícka Huta /2.etapa/

  Európsko - slovenské združenie agroturizmu a turizmu skratka „ EZAT“ z dôvodu rozpoznania dopadov svetovej hospodárskej a finančnej krízy na odvetvie agrosektoru plánuje v spolupráci s partnerom Ministerstvom pôdohospodárstva SR usporiadať workshop pod názvom: „Ekonomické a manažérske zručnosti agropodnikateľa /Školenie pre Prešovský a Košický samosprávny ...

 • Sretnutie farmárov k riešeniu hospodárskej krízy v Dudinciach

  Minulý týždeň v dňoch 7 až 11 júna organizovalo Európsko – slovenské združenie agroturizmu a turizmu „ EZAT“ v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva workshop na tému: „Inovatívne metódy a efektívnosť riadenia poľnohospodárskeho podniku v čase hospodárskej krízy „. Podujatie, ktoré bolo súčasťou odborno -vzdelávacieho cyklu Programu rozvoja vidieka ...

 • Získavanie ekonomických a manažérskych zručností pre agropodnikateľov z Prešovského a Košického kraja

  Uplynulý mesiac v dňoch 10 až 21 mája organizovalo Európsko – slovenské združenie agroturizmu a turizmu „ EZAT“ v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva v Stebníckej Hute na Slnečnom Majeri workshop na tému: „Ekonomické a manažérske zručnosti agropodnikateľa /Školenie pre Prešovský a Košický samosprávny kraj/ „. Podujatie, ktoré bolo súčasťou ...

 • Pozvánka Na školenie Dudince

  Európsko - slovenské združenie agroturizmu a turizmu skratka „ EZAT“ z dôvodu rozpoznania dopadov svetovej hospodárskej a finančnej krízy na odvetvie agrosektoru plánuje v spolupráci s partnerom Ministerstvom pôdohospodárstva SR usporiadať workshop pod názvom: „Inovatívne metódy a efektívnosť riadenia poľnohospodárskeho podniku v čase hospodárskej krízy „

 • Pozvánka Na školenie Pieštany

  Európsko - slovenské združenie agroturizmu a turizmu skratka „ EZAT“ z dôvodu rozpoznania dopadov svetovej hospodárskej a finančnej krízy na odvetvie agrosektoru plánuje v spolupráci s partnerom Ministerstvom pôdohospodárstva SR usporiadať workshop pod názvom: „Ekonomické a manažérske zručnosti agropodnikateľa /Školenie pre Trenčiansky, Trnavský a Nitriansky ...

 • Pozvánka Na školenie Stebnícka Huta

  Európsko - slovenské združenie agroturizmu a turizmu skratka „ EZAT“ z dôvodu rozpoznania dopadov svetovej hospodárskej a finančnej krízy na odvetvie agrosektoru plánuje v spolupráci s partnerom Ministerstvom pôdohospodárstva SR usporiadať workshop pod názvom: „Ekonomické a manažérske zručnosti agropodnikateľa /Školenie pre Prešovský a Košický samosprávny ...

NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok