Farma UNI-CON KYSUCE

Farma UNI-CON KYSUCE, sa nachádza v malebnej obci Raková, ktorá leží v severovýchodnej časti Žilinského kraja, západne od okresného mesta Čadca. Prevádzkujeme jedáleň, kde ponúkame možnosť posedenia v kruhu rodiny, rodinné oslavy, v celkovej kapacite 40 miest.

V rámci spolupráce s Centrom voľného času majú deti možnosť sa pravidelne zdokonaľovať v jazde na koni a zoznámiť sa s výrobou a prostredím farmy. Taktiež v rámci spomínanej spolupráce organizujeme pre deti exkurzie v areáli farmy. Príďte ochutnať tradičné domáce výrobky a veríme, že budete spokojní.

Adresa: UNI – CON Kysuce, spol. s r. o.
Raková 683
02351 Raková
WWW: www.uniconkysuce.sk
Email: uniconkysuce@seznam.cz
Telefón: 041 / 43 41 332
Fax: nie je k dispozícii
Ponuka služieb

Na farme sa nachádzajú krásne kone, ktoré farma UNI - CON využíva na jazdenie a hipoterapiu. Kone sú veľkým lákadlom pre turistov i deti, ktoré chodia k zvieratám cez centrum voľného času.

Hipporehabilitácia -je zameraná  na pozitívne ovplyvnenie telesného pohybu človeka.
V rámci spolupráce s Centrom voľného času v Rakovej majú žiaci  i študenti možnosť získať základné vedomosti o činnosti a chode farmy. Na základe zostaveného plánu činnosti krúžku získajú informácie nielen o koňoch ale aj rastlinnej a ďalšej živočíšnej výrobe, ktorej sa naša spoločnosť venuje.

Plán činnosti jazdeckej časti:

oboznámenie sa o režime dňa v stajni, bezpečnosť práce, správanie sa v maštali;
oboznámnie sa so správaním a chovaním koní, oboznámenie sa o plemenách koní v stajni a všeobecné typy, farby, charakteristika, čistenie;

pôvod koňa, domestikácia koňa, anatómia koňa, využitie koňa v spoločnosti;
prijazďovanie koní (dospievanie koní, vek koní..), zmysly koňa (oči – rozlišovanie farieb, sluch, hmat, chuť, čuch koňa);

plemenitba, žrebnosť, zdravotný stav, srsť a jej ošetrovanie, zuby, kopytá;
čistenie, hygiena koňa, čistota maštale, čistota boxov ustajnenia koní;
kŕmenie, ošetrovanie koní, lonžovanie koní; základy jazdy, sedlanie, uzdenie, výstroj;
technika jazdy na koni za účasti inštruktora, krok, klus, cval, anglický sed, westernový sed, lonža;

samotná jazda na koni do prírody spolu s doprovodom;
zdokonaľovanie sa v jazdeckej činnosti;

projekty o koňoch, o zvieratách na farme - dobrovoľná činnosť.
Máme vlastnú výrobu ovčích produktov. Ponúkame bryndzu, ovčí syr aj žinčicu. V ponuke máme výrobky nielen z ovčieho ale i z kravského mlieka, ktoré pochádza z vlastného chovu hovädzieho dobytka.

Spoločnosť UNI - CON Kysuce ponúka na predaj kone, ktoré má vo vlastnom chove a využíval ich v rámci jazdeckých služieb. Cena dohodou. Predávame kone plemena hafling.

Fotogaléria
NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok