Lifelong learning

 • Tvorba a implementácia podnikateľského zámeru a podnikateľské plánovanie

  (Ing. Miroslav Babinský)

 • Systém čerpania finančnej podpory z Európskej únie pre agrosektor

  (Ing. Ján Babinský, Csc.)

 • Strategický systém hodnotenia a riadenia výkonnosti firmy po prechode na euro

  (Doc. Ing. Peter Gallo , Ing. Jarmila Horváthová)

 • Strategický systém hodnotenia a riadenia výkonnosti firmy po prechode na euro Zbierka príkladov

  (Doc. Ing. Peter Gallo , Ing. Jarmila Horváthová)

 • Kontroling a euro

  (Doc. Ing. Peter Gallo , Ing. Jarmila Horváthová)

 • Informačné a komunikačné technológie a ich využívanie v riadiacom podnikovom systéme

  (Doc. Mojmír Kokles, PhD)

 • Legislatívne zmeny v štandardoch účtovania po prechode na euro

  (Ing. Dagmar Richterová)

 • Tvorba a implementácia podnikateľského zámeru a podnikateľské plánovanie

  (Ing. Miroslav Babinský)

 • Finančný plán

  (Ing. Miroslav Babinský)

 • Podnikateľský plán - príklad

  (Ing. Miroslav Babinský)

 • Podporné a finančné systémy Ministerstva pôdohospodárstva SR

  (Ing. Andrea Tvrdá)

 • Podporné a finančné systémy Ministerstva pôdohospodárstva SR

  (Ing. Ján Beňadik)

 • Predaj z dvora ako inovatívna forma diverzifikácie podnikania v čase krízy

  (MVDr. Mária Kantíková,PHD)

 • Prístup bánk k financovaniu agrosektoru v čase krízy

  (Ing. Ján Trajčík)

 • Technologické inovácie výroby v čase krízy

  (Ing. Miroslav Kušnír)

 • Podpora podnikateľov formou poskytnutia bankovej záruky SZRB

  (Ing. Jozef Gašparík)

 • Tvorba a implementácia inovatívneho podnikateľského zámeru

  (Ing. Miroslav Babinský)

Publication

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok